Niet gecategoriseerd

Genezen door geloof

Hoe geweldig in onze God dat Hij mensen geneest. Elke keer als ik een getuigenis hoor over genezing krijg ik kippenvel. Er zijn verschillende manieren waarbij je genezing kunt ontvangen, het kan fysiek zijn maar ook emotioneel of geestelijk. In Marcus 5,25-32 en Lucas 8,43-48 lezen we over de vrouw die al 12 jaar bloed vloeide. Deze vrouw heeft alles wat ze had uitgegeven aan doktoren om beter te worden maar ze ging er alleen maar op achteruit. Ze hoorde over Jezus en kwam tussen de menigte door naar Hem toe en raakte zijn kleren aan.

Als ik zijn kleren maar aanraak, zal ik gered worden - Marcus 5,28

Ik zal gered worden

Ik ben gefascineerd door deze uitspraak. Ik zal gered worden. In andere vertalingen staat ook, ik zal gezond zijn. Er is geen twijfel. Deze vrouw is er zeker van dat Jezus de Genezer is. Hoe kan ze hier zo zeker van zijn?

Ze had haar bloed vloeiende conditie voor 12 jaar. In de tijd waarin ze leefde, betekende dit zeer waarschijnlijk dat ze aan de rand van de samenleving leefde. Verstoten door de mensen uit het dorp. Gezien als een vrouw die onrein is. Ze was arm, misschien niet arm geboren, maar nadat ze alles aan doktoren had uitgegeven was ze wel arm. Ze had gehoord over Jezus, de Genezer. En ze had het geschenk van geloof ontvangen. Ze wist dat ze genezen zou worden. Ze raakte Jezus z’n kleding niet aan denkende dat het in ieder geval niet erger zou kunnen worden. Dit was geen wanhopige actie. Dit was een moedige actie in geloof.

Wie heeft Mij aangeraakt?

Op het moment dat de vrouw de kleding van Jezus aanraakte, voelde Hij dat er kracht van Hem was uitgegaan. Jezus voelde het gebeuren en de vrouw voelde aan haar lichaam dat ze van haar kwaal genezen was. Jezus zei, “Wie heeft Mij aangeraakt?”. En Hij keek rond om de vrouw te zien die dat gedaan had. Zij had dit gedaan. Ja, Jezus is degene die haar heeft genezen. Maar Hij zocht haar niet op om haar te genezen. Zij kwam naar Hem. Zij kwam in vertrouwen dat Hij haar zou genezen. En Hij deed het. Nadat zij Hem de hele waarheid vertelde, zei Hij tegen haar “Mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding; ga in vrede, en blijf van uw kwaal verlost.”. Jezus is de Genezer en Hij zegt dat haar vertrouwen haar redding is geweest en genezen heeft. Hij zegt niet dat Hij haar genezen heeft. Nee, door haar geloof is zij genezen.

Ga in vrede, en blijf van uw kwaal verlost. - Marcus 5,34

Blijf verlost

Jezus zegt niet, jij bent verlost. Hij zegt blijf verlost. In andere vertalingen staat blijf genezen. Genezing is niet iets wat van één kant komt. Genezing brengt ons in relatie met Jezus. Het is niet de bedoeling dat we naar Jezus gaan als we genezing nodig hebben en vervolgens weer direct weg bewegen. Wanneer Jezus jou geneest, treedt Hij in een diepere relatie met jou. Hiermee laat Hij je weten dat jij kostbaar bent en dat Hij van je houdt. Hij strekt zich uit naar jou. Hij zegent jou met Zijn genadegave van genezing. En jij zou dit geschenk met de ene hand moeten ontvangen en met je andere hand Jezus vasthouden. Laat Zijn geschenk niet uit je handen glijden. Het is speciaal voor jou en je mag het geschenk wat Hij jou heeft gegeven niet laten roven.

Is genezing voor iedereen?

Ja! Genezing is voor iedereen. Als ik schrijf of praat over genezing, krijg ik vragen zoals waarom zijn mensen ziek? Waarom geneest Jezus niet iedereen? En het antwoord is, ik weet het niet. Niemand weet het. Dat is een vraag waar we antwoord op krijgen zodra we naar de Hemel gaan. Als dit de vragen zijn waar je nu mee rond loopt, dan is mijn vraag aan jou: waarom vraag je het? Ja, er zijn situaties waarin we machteloos zijn. Situaties die wij niet begrijpen. En dat doet pijn. Als dit is waar jij nu mee loopt, laat me je dit vertellen, dit is het moment dat je je uit moet strekken naar Jezus in geloof. Laat Hem je gebroken hart genezen. Grijp Zijn kleding vast, werkelijk gelovend dat Hij je hart zal genezen.

Heb jij geloof dat geneest? Onderzoek je hart, vraag de Heilige Geest om licht te schijnen op wat jou tegenhoudt om moedig erop te vertrouwen dat geloof geneest.

Share: