Niet gecategoriseerd

Wapenrusting van God

In de brief aan de christenen van Efeze schrijft Paulus dat we de wapenrusting van God aan moeten trekken. Dit is een geestelijke handeling die we iedere dag weer moeten doen om ons te beschermen. Geïnspireerd door Efeze 6, 10-19 heb ik een gebed geschreven.

Het gebed

De Heer is mijn herder. Hij kent mij en Hij houdt van mij. In Zijn volmaakte liefde is geen plaats voor angst. Geen water kan Zijn volmaakte liefde doven, geen rivier kan Zijn liefde wegspoelen. Jezus Christus, de Zoon van God, is gestorven aan het kruis voor mij. Door Zijn bloed mag ik in het nieuwe verbond een kind van God zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat ik boven mijn kracht beproefd word. Hij heeft mijn geluk voor ogen. Mijn kracht is in de Heer, in de kracht van Zijn macht.

Mijn strijd is niet tegen vlees en bloed maar tegen de boze machten van de duivel. Daarom vraag ik geen hulp van mensen maar van de Allerhoogste. Ik leef in de wereld maar ben niet van deze wereld en ik vecht niet met wapens van deze wereld. Ik trek de wapenrusting van God aan. De waarheid doe ik als gordel om. Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Het Woord van God is waarheid. En de Heilige Geest is de Geest van waarheid. Gerechtigheid doe ik als harnas om mijn borst. Het beschermt mijn kwetsbare hart. Door het kostbare bloed van Jezus Christus ben ik rechtvaardig voor God. En voor God zal ik rechtvaardige daden verrichten. In nederige, toegewijde gehoorzaamheid zet ik mij in voor het evangelie van de vrede. Als sandalen aan mijn voeten breng ik de vrede van Christus overal waar ik kom. Ik draag mijn geloof in God als schild. Ook al worden er brandende pijlen op mij afgevuurd, mijn God die mijn schild is zal zorgen dat zij mij niet raken. Ik draag de helm van verlossing. Hiermee bescherm ik mijn gedachten en het Woord van God in mijn hoofd. Al ben ik hulpeloos, Jezus Christus, mijn verlosser redt mij. Het zwaard van de Geest, Gods Woord, is het wapen in mijn hand. Want levend en krachtig is het Woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Als God voor mij is, wie kan zich staande houden tegen mij? Heer, vul mij met Uw Heilige Geest. Opdat ik U vandaag kan vertegenwoordigen in deze gebroken wereld. Laat mij een licht zijn.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Share: