De Ester zalving

Een vrouw van gebed, moed en invloed

Origineel: Becoming a Woman of Prayer, Courage, and Influence

In het Bijbelse boek Ester lezen we over een jong Joods meisje dat koningin werd. Als koningin toonde ze grote moed die een hele natie redde. God plaatste haar strategisch op een plaats van invloed. Ze beantwoordde de roeping van God en maakte een periode van voorbereiding door, zowel fysiek als spiritueel, om zich klaar te maken. God roept hedendaagse Esters om haar voorbeeld te volgen. In het boek The Esther Anointing (De Ester zalving) door Michelle McClain-Walters leren we hoe God Ester gunst gaf en haar riep om een natie te redden. Ben je klaar om een moderne Ester te worden?

The Bijbelse verhaal van Ester

Het verhaal van Ester is een inspirerend verhaal en een krachtig bijbels voorbeeld van hoe God iedereen kan gebruiken. Koningin Ester werd geboren als een Joods meisje genaamd Hadassah. Haar ouders waren overleden, waardoor ze een wees is geworden. Haar neef Mordechai nam haar in huis en voedde haar op als zijn dochter. Koning Ahasveros had een mooie echtgenote, koningin Wasti, die weigerde voor iedereen te worden geparadeerd tijdens een groot banket. Koning Ahasveros was woedend omdat zijn koningin hem niet respecteerde en besloot om haar een koninklijke positie aan een ander te geven. De koning riep op tot een landelijke schoonheidswedstrijd om een ​​nieuwe mooie koningin te vinden. Hadassah werd ook naar het paleis van de koning gebracht. Haar nieuwe naam was Ester, Mordechai benadrukte dat ze haar ware volk of familie niet moest te onthullen. Ester kreeg gunst tijdens de twaalf maanden schoonheidskeur om voor de koning te mogen komen en werd verheven boven de andere meisjes. Toen het haar beurt was om voor de koning te verschijnen, kreeg ze gunst van de koning en werd de koninklijke kroon op haar hoofd gelegd.

In het paleis werd een man genaamd Haman gepromoveerd door de koning. Iedereen boog voor hem, behalve Mordechai de Jood. Dit vulde Haman met boosheid en bitterheid en hij wilde niet alleen Mordechai in handen krijgen, maar ook zijn volk. Haman beval een decreet te schrijven waarin stond dat alle Joden, zowel jong als oud, kleine kinderen en vrouwen moesten worden vernietigd. Mordechai stuurde een bericht naar Ester in het paleis met de opdracht om naar de koning te gaan om te smeken om haar volk te laten leven. Ze vastte drie dagen en vroeg de Joden om hetzelfde te doen. Ze ging naar de koning, ontving zijn gunst en smeekte haar en haar volk te laten leven. De koning stemde in met haar verzoek en liet Haman, de man die verantwoordelijk was voor de bedreiging voor Ester en haar volk, ophangen.

De moderne EsterBook The Esther Anointing

The Esther Anointing: Becoming a Woman of Prayer, Courage, and Influence geeft je de sleutels tot het succes van Esther. God gaf je de macht van invloed en de sleutel om Gods gunst te vinden voor je roeping. God kan je leven gebruiken voor Zijn glorie, ongeacht waar je vandaan komt of welke vaardigheden en talenten je hebt. Hij positioneert vrouwen en geeft hen goddelijke kansen om de cultuur te beïnvloeden voor Zijn glorie. Je hebt een cirkel van invloed ontvangen, dit kan je familie, vrienden, buurt, kerk of werkplek zijn. Je bent strategisch gepositioneerd op de plek waar je nu bent.

Het bijbelse boek Ester is een mooi voorbeeld van hoe God je kan gebruiken om impact te maken als je Hem toelaat. Het boek The Esther Anointing gebruikt het bijbelse boek Ester om ons goddelijke doel als vrouw uit te leggen. Het is een boek over het worden van een moderne Ester. Vanaf het begin van het boek was ik gegrepen! Michelle McClain-Walters schrijft op een prachtige manier dat we zijn gemaakt voor meer. Ze begint na haar introductie met krachtige proclamaties en gebeden om de Ester-zalving te activeren. Terwijl ik bad, bewoog dit iets in mij. Het boek is helaas niet in het Nederlands beschikbaar.

Gunst en synoniemen voor gunst worden meerdere keren gebruikt in het boek van Ester. Michelle McClain-Walters legt uit dat we gunst krijgen volgens de opdracht die God ons heeft gegeven. De geest van gunst dwingt mensen om ons te helpen bij onze opdracht.

De geest van gunst zal je brengen op plaatsen van invloed om genezing en doorbraak te brengen voor de generaties. De zalving van gunst is bedoeld om je te helpen anderen te helpen en het koninkrijk van God hier op aarde uit te breiden.

Michelle McClain-Walters schrijft ook over bepalende momenten. Er zijn momenten die je bestemming bepalen, het wordt gevormd door je keuzes. God zal je wakker maken voor jouw doel. Wanneer Hij dat doet, zul je het gevoel hebben dat je actie moet ondernemen, zo’n roep tot actie gaat meestal gepaard met urgentie en intensiteit. God vraagt ons in Zijn Woord om te kiezen.

Ik neem vandaag de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies het leven, dan zult u met uw nakomelingen het leven bezitten - Deuteronomium 30,19

Het leven gebeurt en het is aan jou hoe je ermee omgaat. Er zijn goede tijden en slechte tijden, vreugde en verdriet. Maar je bent geroepen om moedig te zijn, je bent een moderne Ester! Durf te wandelen in Gods roeping op je leven. Wie weet of je niet voor een moment als dit op je positie bent gekomen?

Share: