Niet gecategoriseerd

Gebed voor spirituele wijsheid

De Bijbel staat vol met prachtige gebeden die we kunnen gebruiken om te bidden voor onze naasten. Paulus, een apostel van Jezus Christus, schreef een gebed voor spirituele wijsheid. We kunnen dit gebed vinden in de brief aan de Christenen van Efeze 1,17-21.

Neem nu een moment om te focussen op God. Vraag de Heilige Geest bekend te maken voor wie Hij wil dat je gaat bidden. Maak dit een persoonlijk gebed door te naam te noemen van degene voor wie je dit gebed gaat bidden. Laten we bidden.

Gebed voor spirituele wijsheid

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, ………. de Geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen. Moge Hij de ogen van ………. z’n hart verlichten, zodat ………. ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij ………. roept, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen en overgroot zijn macht over ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de doden en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden, en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze maar ook in de toekomstige wereld. Amen.

Share: